Rabalder
blarrade
redarbal

Be Dr Alar
dra el bra.
Brad A ler;
Dra "bra" el.

Alda brer 
bra delar ,
la' bre rad, 
rare blad.

Barr-adel
rear blad,
lade barr!
Barrdeal=
bra daler!

Barrleda
delar bar.
Abel drar,
bedrar Al
ad l'arbre
(redbar al).

Lard Bear - 
Real Bard
lerbadar 
arla; bred, 
bald rear!
Barda ler:
Arra B-del!

Er Dr Baal
bar eldar,
bra eldar..

Rabalder 
eldar bar!
Rabalder 
eldar bra!

/Ed A Blarr