Borgen Europa
Text: Jack Lantz Musik: Petter Lantz

Om uran skall brisera krävs mer än en krängning;
två massor kan fortleva bredvid varann.
Nu slogs de ihop till en kärnvapensprängning
och 200000 japaner försvann.
så splittras till ljudet av sårades rop
det rike som tyskarna slagit ihop
och snopen får Hitler det dödande skottet.
En konstskola kunde förändrat hans liv
men de tyckte inte hans tavla höll måttet.
Borgen Europa var tavlans motiv.

Nu skulle fredliga vänskapsband knytas.
Krig skulle västvärlden aldrig mer se.
Därför fick Hitlers Germania bytas
mot det sympatiska ECSC.
Men ännu slet slavar i var koloni
att bygga vår västliga demokrati
och när fria algeriernas kamp föregrep oss
svarade vi med beprövad metod
och ännu på sextiotalet skrev vi vårt epos
om Borgen Europa i slavarnas blod.

När ringmuren till sista sten blivit fästad
låser vi porten med tredubbla slag
så ingen som byggde vår borg skall bli frestad
att dela vårt välstånd och maktövertag.
Tullar i jordbruket skyddar oss mot
att de på marknaden får in en fot
och hotet från islamisering vi stoppar
med organiserat bevakningsförband
och blundar när flottar med flyktingars kroppar
till Borgen Europa har flutit iland.

Nu styrs vi tjänstemän från kommissionen.
Folkstyre passar ej vår kontinent.
När vi sa ja till free trade-unionen
fick vi på köpet en ny president.
Och medan all makten till Bryssel är satt
tar banker i Lichtenstein hand om vår skatt,
frånsett en del alkoholsubventioner
som vi åt Frankrikes bönder har gett.
Vår demokratiska sista funktion är
att rösta om euron tills vi röstat rätt.

Vår fred och vår gränsfrihet gäller Europa.
Vår frihandel är av ett selektivt slag.
Vem drar in storkovan på alltihopa?
Jo, monopolistiska storföretag,
samt de som drar nytta av allmänna val
för att leka prinsar hos kung kapital,
men elden är lös uti konungens stallar;
folken gör uppror och gatstenar slängs.
Vi borde nog lämna det luftslott vi kallar
Borgen Europa innan det sprängs.


Hem