Handlingsplan
(P Lantz   Azaleadalen juli 1996, ..Styrsö 2000-2002)

Det måste handla om kärlek i varje sekund. 
Man måste handla tillsammans både kasse och kund. 
Inte luras av lagen om minsta friktion. 
Skall blixtrande blickar och hettande hud 
och hela paketet stå pall till pension.. 
Då får det handla om kärlek i handling och i tron. 

Man kan behandla sin kärlek på olika sätt. 
Man kan bland annat få för sig att kärlek är lätt,
som en grönskande gren av polyeten. 
Fjättrad och fast och förpackad i plast, 
och hela paketet är kallt som en sten. 
Men om det handlar om kärlek kan det aldrig va för sent. 

Det måste handla om kärlek i varje minut, 
om man skall vandra tillsammans tills tiden går ut.
Ibland är det vinter och vintern är svår, 
med plågade pannor och saltade sår 
och hela paketet. Men så länge det går 
ska det handla om kärlek och alltid kommer vår.
Hem