Intro
(P Lantz  2002)

Välkomna i vägen 
för våran musik.
Luta ert öra tillbaks.
Vi vill blott vara till lags,
men utan att smöra.

Det blir tilltalande toner 
till tänkvärd lyrik.
Låtar som alla vill ha.
Det tycker åtminstone jag.
Ni får väl höra.

Det blir låtar i dur och i moll
och vi vet hur dom slutar, 
har fullständig koll.
Men vår heltäckande garanti 
för att alla skall njuta
är lika med noll.


Hem