Öbergska caféet
Kom, stig in på Öbergska caféet
Kom, stig in, ta en stol och slå dig ned
Se dig kring, här finns mycket att
begrunda och beundra och bli runda på, man frågar sig så
Hur kan de göra så goda kakor
på Öbergska caféet

Det är det som e finessen med caféet
Såväl estet som kräsnaste gourmet
får en lagom fet och färgsprakande 
händelse, omvändelse, försändelse från någon som bryr sig om
själens behov av ömhet.

På Öbergska caféet. 

Men knappt jag hunnit runda av min lilla hyllningssång till er,
så har ni packat ihop.. och lagt ner.
Ni borde fått belöning men fick ingenting,
ni hade högre mål än vårat småsamhälle tål.
Ack ja, ni var, för bra..

Nu har vi fått ett folkligare fik
med hembygdshörn och bortbyggd estetik.
Men vill vi ha en levande lokalbefolkning är min enkla tolkning den att:
ta vara på engagemang utav den kalibern, om vilken vi gick bet,

på Öbergska Caféet. 

 (Till Öbergskas sommarinvigning 2001
+ 2 extraverser tillkomna 2002 efter att dom det handlar om slutade.)Hem