Långskaftat liv(P Lantz   Styrsö 1997)

Du säger, -tjena, jag tänkte slå mig ner här, i goda vänners lag.
vad snackar ni om? -Vi diskuterar ett nytt infrastrukturellt förslag.. 

..och det är då din värld punkteras 
fast den är din och inte deras. 
Då passar du till nästa giv..
långskaftat liv. 

Och vad är det då? Fråga mig, jag har samma problem som dig: 
Som en saknad man hittat på, av nå'n livsviktig kunskapsnivå. 

Nå't man absolut behöver 
men som jag bara hoppar över, 
för korta ben för långa kliv..
Långskaftat liv 

Det går ett skaft ifrån min hjärna 
ner till händelsernas kärna, 
som ett avstånd gentemot 
tillvarons hårda krocketklot. 

Men jag hoppas att det vänder, 
för i klubbans andra ände 
är det säkert bättre driv.. 
Långskaftat liv.


Hem