Alla toner är lika bra!Text/musik: Petter Lantz


(En sång om konsten att skapa när allt är gjort)

Min sång har toner och alla är lika bra!

Fylld är min sång, med ord
Anledning är vår jord

Här lever vi, och dör
Tänker ibland varför

Aldrig nåt svar vi får
Somliga skapligt mår

Andra har mindre tur
Utbölingar som djur


Min sång har toner och alla är lika bra!


Schönberg och dom slet hårt
Jämställdhet, det är svårt

Varje ackord och ton
Likvärdig position

Visst var det värt allt slit
Klaff kan va svart som vit

Tänkte visst inte på
Toner är ofta blåDumheten finns i oss
Inte i dig förstås


D

F

C

A

A#

C#

G#

B

F#

D#

E

G

B

D

A

F#

G

A#

F

G#

D#

C

C#

E

E

G

D

B

C

D#

A#

C#

G#

F

F#

A

G

A#

F

D

D#

F#

C#

E

B

G#

A

C

F#

A

E

C#

D

F

C

D#

A#

G

G#

B

D#

F#

C#

A#

B

D

A

C

G

E

F

G#

G#

B

F#

D#

E

G

D

F

C

A

A#

C#

F

G#

D#

C

C#

E

B

D

A

F#

G

A#

A#

C#

G#

F

F#

A

E

G

D

B

C

D#

C#

E

B

G#

A

C

G

A#

F

D

D#

F#

C

D#

A#

G

G#

B

F#

A

E

C#

D

F

A

C

G

E

F

G#

D#

F#

C#

A#

B

D
Hem