Under bordet(P Lantz,  W Aspenström)

Att sitta under bordet
är inte enbart trist
en lus kan komma haltande 
och säga tack för sist

En kryp kan komma släpande 
på något litet gryn
och tappa det och ta det upp
och sen försvinna ur ens synHem