Yrkesvägledaren(Blandade yrkeslimerickar)

Yrkesvägledning är viktigt!
Själv skriver jag limerick-dikt.
Sen finns det dom
som är oense om
detta jobb är ett yrke på riktigt.

En badvakt på stranden vid Skrea
hade köpt implantaten på rea
samt en brosch till sin topp, 
det var då det sa "plopp",
och kroppens konturer blev snea.

Pubtrubaduren på Bratten
vars publik var rätt rund under hatten,
"Det är lugnt" har han sagt,
"om man missar nån takt
kan man obemärkt spela ifatt den"

En krypskytt från Karesuando,
kunde krypa i skit på kommando.
Sen fick han praktik
i att tillverka lik.
Själva charmen med jobbet försvann då.

När en frikykopastor från Råda
sin skapare skulle få skåda
blev han osäker på
till vem han skulle gå..
Hade fått sms ifrån båda.

En meteorolog ifrån Solna
såg hur det mörkna´ bland molna.
-Vi får nog en skur,
om global temperatur
inte fått vissa moln att förkolna.


Yrkesvägledarn i Bjurslätt
som en nyföretagarekurs lätt,
han log som en sol
mot elev från i fjol
och sa: Have You gått i konkurs yet?

En bleckblåsare från Blåsut
blev nämnd på ett skivkonvolut,
fast inom citation,
för han sökte en ton
som han fann först när låten var slut.Hem