Några noter, mest fyrstämmigt:

Nya:

Tolvtonstycke version 2 - Alla toner är lika bra!
text + matris
alla_toner.mp3
partitur
noter med en färg per tema

rut.pdf (palindromvisan Rut - Kurts struktur)
valkomna.pdf
angaende_granna.pdf
vem_bestammer.pdf

Äldre:

ang_f_fran_G_satb.pdf
antibiotiskt_bla_visa.pdf
barbie_kanon.pdf
benjamin_kornfling_light.pdf
benjamin_kornfling2.pdf
den_allra_arr.pdf
djuro_arr.pdf
helt_on.pdf
kanon.pdf
ko.pdf
om_korna2.pdf
o-ordet_melodi.pdf
o-ordet bas.pdf
penicillinpolskan.pdf
strakkvartett_med_bas.pdf
svarta_vita_bjornen.pdf
under.pdf
yrkesvagledarn.pdf

I nwc-format:

valkomna.nwc
angaende_granna.nwc
vem_bestammer.nwc

korna_d.nwc
Yrkesvagledarn.nwc
svb_vokal.nwc
tolv_smask_color.nwc
allra.nwc

(allra_sista_dansen.mp3)


Rabalderanagram
Hem